BLOG

Lịch khai giảng

22 Buổi

3.000.000 VNĐ

  • Giảm ngay 500.000 VNĐ dành cho 5 suất đăng ký đầu tiên.

28 Buổi

4.500.000 VNĐ

  • Giảm ngay 500.000 VNĐ dành cho 5 suất đăng ký đầu tiên.

19 Buổi

4.000.000 VNĐ

  • Giảm ngay 500.000 VNĐ dành cho 5 suất đăng ký đầu tiên.

19 Buổi

4.000.000 VNĐ

  • Giảm ngay 500.000 VNĐ dành cho 5 suất đăng ký đầu tiên.

36 Buổi

5.000.000 VNĐ

  • Giảm ngay 500.000 VNĐ cho 5 suất đăng ký tham gia đầu tiên.
0933 06 7997
0933 26 7337
tuyensinh@laptrinhvien.io