[#CSS08] CSS- Text trong CSS

Bài học thứ 8 nằm trong series học CSS. Đây là series giới thiệu về Web Front End Cơ Bản của Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên JANETO.

Trong phần bài học này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Text trong CSS.

Ở phần này mình sẽ trình bày cách để định dạng text bởi sử dụng các thuộc tính CSS đa dạng liên quan tới định dạng văn bản. Với một phần tử bất kỳ, bạn có thể thiết lập các thuộc tính text sau:

  • text-color được sử dụng để thiết lập màu cho văn bản.
  • text-direction được sử dụng để thiết lập hướng cho văn bản. Thuộc tính này có thể nhận giá trị: none, overline (dấu gạch ở trên), underline (gạch chân), line-through (gạch ngang) hoặc blink.
  • text-align được sử dụng để căn chỉnh văn bản trong một tài liệu.Thuộc tính này có thể nhận một trong các giá trị :left, right, center, justify.
  • text-transform được sử dụng để chuyển văn bản thành chữ hoa hoặc chữ thường. Thuộc tính này có thể nhận giá trị: none, capitalize (viết hoa chữ cái đầu tiên của một từ), uppercase (chuyển toàn bộ văn bản thành chữ hoa), hoặc lowercase (chuyển toàn bộ văn bản thành chữ thường).
  • letter-spacing được sử dụng để thêm hoặc bớt khoảng cách giữa các chữ cái trong một từ. Thuộc tính này có thể nhận giá trị: normal hoặc một số cụ thể.
  • word-spacing được sử dụng để tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các từ trong một câu. Thuộc tính này có thể nhận giá trị: normal hoặc một số cụ thể.
  • text-shadow được sử dụng để thiết lập hình bóng (shadow như trong word) xung quanh văn bản.

Phần trước: [#CSS07] CSS- Margin và padding trong CSS

Các bạn hãy đón xem và ủng hộ bằng cách LIKE/SHARE hay SUBCRIBE để có thể cập nhật thông tin mới nhất từ laptrinhvien.io bạn nhé!

Nguyễn Hải Hà – Developer @ JANETO

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN JANETO


 0933067997 – 0933267337
 facebook.com/laptrinhvienio
 YouTube/laptrinhvienio
 tuyensinh@laptrinhvien.io
 Tầng 2 Tòa nhà The Morning Star – 57 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

0

Bình luận

0933 06 7997
0933 26 7337
tuyensinh@laptrinhvien.io